Harmonogram odbioru odpadów 2019 r.

Podajemy harmonogram wywozy odpadów w 2019 r. z terenów miasta oraz z terenów wiejskich.

UWAGA!

ZMIANY W HARMONOGRAMIE

INFORMUJEMY, IŻ ZBIÓRKA ODPADÓW SUCHYCH  NA TERENACH WIEJSKICH ODBĘDZIE SIĘ 12 WRZEŚNIA 2019 !

OSTATNIA ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ODBĘDZIE SIĘ :

27 WRZEŚNIA - teren miasta

30 WRZEŚNIA - tereny wiejskie

W dniach 18 listopada oraz 29 listopada odpady wielkogabarytowe NIE BĘDĄ ODBIERANE – zmiana jest związana z nowymi warunkami umowy z dnia 31.05.2019 r.  zawartej z firmą EKOM Sp. z o.o., która świadczy usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Stronie Śląskie.

 

PDFStronie Śląskie 2019 harmonogram.pdf

 

05.04.2019
powrót