Masyw śnieżnika
Ikona Strzałki
Góry Bialskie
Ikona Strzałki
Góry Złote
16 °C
 • pl
 • en
 • de
 • cz

Stronie Śląskie - wieś

SOŁECTWO STRONIE ŚLĄSKIE: w skład sołectwa wchodzą miejscowości, Stronie Śląskie Wieś, Sienna, Janowa Góra.

STRONIE ŚLĄSKIE  miasto przemysłowe liczące ok. 8 tys. Mieszkańców, położone u zbiegu trzech dolin: Białej Lądeckiej, Morawki i Siennej Wody na wysokości 500-520m. Otoczone jest z trzech stron górami: pasmem Krowiarek, Gór Złotych i Gór Bialskich oraz Masywu Śnieżnika. Składa się z właściwego miasta i wsi Strachocin, Stronie Śl.-Wieś i Goszów. Strachocin wymieniono w 1264 r. jako osadę pastersko-rolniczą. Samo Stronie po raz pierwszy w dokumentach pojawiło się w roku 1346. Pod koniec średniowiecza Stronie rozwinęło się na niewielką skalę w związku z wydobyciem rud ołowiu, które przetapiano w Strachocinie. Z 1402 r. pochodzi wzmianka o kuźnicy żelaza. Wiek XVI to okres dalszego rozwoju górnictwa i hutnictwa. W czasie wojny 30-letniej wojska szwedzkie (1622 i 1646)spustoszyły okolicę. W latach 1684-1733 wieś należała do hr. Althannów z Międzylesia. Do znacznego rozwoju Stronie przyczyniła się holenderska królewna Marianna Orańska, która w 1838 r. nabyła miejscowość i okolice. Od jej imienia kamieniołom marmuru na Krzyżniku nazwano „Biała Marianna”. Przy jej wydatnej pomocy finansowej F. Losky w 1864 r. postawił tu hutę szkła. W 1897 r. doprowadzono linię kolejową z Kłodzka, co zaowocowało wzmożoną penetracją turystyczną okolic Stronia. Samo miasto stało się letniskiem. W okresie międzywojennym powstał kamieniołom na Krzyżniku ze szlifiernią marmurów. Kryzys gospodarczy lat 30. spowodował zamknięcie huty. Dwie wojny światowe nie przyniosły tu większych zniszczeń i szkód. W 1950 r. uruchomiono ponownie hutę szkła. W 1967 r. osadzie nadano prawa miejskie. Do miasta włączono część Goszowa i Strachocina. Dziś Stronie jest znane głównie dzięki Hucie Szkła Kryształowego „Violetta”, kamieniołomom białej, różowej i zielonej marianny oraz zakładom przemysłu drzewnego. Liczne szlaki turystyczne prowadzą ze Stronia Śl. W Góry Bialskie, Krowiarki i do położonej w dolinie Kleśnicy Jaskini Niedźwiedziej.

 

ZABYTKI:

 • Kościół parafialny MB Królowej Polski i Św. Maternusa – pierwotny drewniany z 1264 r. przebudowano na barokowy w 1732 r., wieża z 1816 r. z cebulastym hełmem. Wewnątrz przypisywane Michałowi Klahrowi ołtarze boczne z 1745 r. oraz ołtarz św. Anny i MB Nieustającej Pomocy. Ambona z 1750 r. autorstwa prawdopodobnie Michała Ignacego Klahra. Obrazy i rzeźby neobarokowe Franza Thamma i synów (XIXw.). Sklepienie kolebkowe z freskami Reinscha z Lądka Zdroju. Na przykościelnym cmentarzu statua św. Jana Nepomucena z 1720 r. oraz grób założyciela tutejszej huty szkła Franciszka Losky'ego (zm. 1870 r.) i jego żony Teresy.
 • Kościół pomocniczy Zmartwychwstania Pańskiego z 1915 r. z przysadzistą wieżą, wzniesiony był pierwotnie jako kościół ewangelicki.
 • Kolumna wotywna z 1672 r. fundacji sędziego Wolffa, z kręconym trzonem, jedyna tego rodzaju na Ziemi Kłodzkiej. Charakterystyczny dla niej hest pewien prymitywizm wykonania. Kolumna przedstawia sceny Ostatniej Wieczerzy i Pojmania, Niesienia Krzyża, Ukrzyżowania, Zesłanie Ducha Świętego, Marię z Dzieciątkiem, św. Michała Archanioła, portrety biskupów i papieży.
 • Dawny dwór Marianny Orańskiej z 1830 r. wzniesiony jako pałac letni rodziny królewskiej, ze stylowymi oknami, resztkami sgraffita na szczycie, przyporami i herbem Marianny przy ulicy Tadeusza Kościuszki 60. Dziś siedziba Urzędu Miasta i Gminy.
 • Ruina wczesnobarokowej kaplicy św. Onufrego z 1732 r., fundacji właściciela Stronia, hrabiego Johanna von Waliisa.

 

ATRAKCJE:

 • Huta Szkła Kryształowego „Violetta” o ponad wiekowej tradycji i bogatej historii. Huta pod nazwą „Oranienhute” została założona w 1864 r. przez Franza Losky'ego. Po wojnie produkcję wznowiono w 1946 r. od zdobienia kryształów. W 1953 r. uruchomiono produkcje szkła ołowiowego (szkła kryształowego), w tym też roku rozpoczęto eksport kryształów. W 1970 r. zmieniono nazwę zakładu na Huta Szkła Kryształowego „Violetta”. Gotowe wyroby ze szkła kryształowego można nabyć w znajdującym się obok huty sklepie firmowym.
 • Kryty basen i hala sportowa ze ścianą wspinaczkową
 • Muzeum Minerałów zajmuje kilka pomieszczeń, gdzie wyeksponowano w szklanych gablotach okazy z całego świata. Zgromadzone eksponaty zaskakują różnorodnością kolorów i kształtów, formą krystalizacji. Obok poszczególnych gatunków kamieni pokazano wzory galanterii wykonanej z danego minerału (np. zegar z agatu). Na miejscu znajduje się sklep z bogatym asortymentem biżuterii z minerałów i kamieni półszlachetnych.