Nagroda za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej - Urząd Miejski w Stroniu Śląskim
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Biuletyn Informacji
Publicznej
Kanał RSS

*** W każdą sobotę do końca października w godz. 12-14 JARMARK PRODUKTU LOKALNEGO w Nowym Gierałtowie *** Zapraszamy!

Nagroda za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej

 23-04-2013 12:10

Zgodnie z Uchwałą nr LI/327/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 31 maja 2010 r. ustanowiono doroczne nagrody Burmistrza Stronia Śląskiego za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej na obszarze Gminy Stronie Śląskie.
Nagrody mogą być przyznawane właścicielom i współwłaścicielom oraz wspólnotom mieszkaniowym, posiadającym budynki mieszkalne lub usługowo – mieszkalne, lub na terenie których znajdują się obiekty małej architektury, będące ze względu na swe położenie, elementy i detale architektoniczne oraz znaczenie dla historii obiektami kultury materialnej, godnymi upowszechniania i zachowania dla przyszłych pokoleń .
Komisja Konkursowa w składzie:
1. Pan Ryszard Suliński
2. Pan Zbigniew Frodyma
3. Pani Wiesława Czerwińska
dokonała wnikliwej analizy i spośród zgłoszonych ofert dokonała wyboru, przyznając jedną nagrodę za zajęcie II miejsca Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza 46 - w wysokości 7500,00.
Nagrody za I i III miejsce nie przyznano.
   
Zwycięzcy serdecznie gratulujemy!

Kalendarz wydarzeń
Kliknij wybraną datę

sisms.jpeg