Gospodarka odpadami

Burmistrz Gminy Stronie Śląskie informuje, że do 31 listopada 2019 r. usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Stronie Śląskie świadczy firma:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp.z o.o. w Nysie

ul. Piłsudskiego 32

48-303 Nysa

Odpady komunalne zmieszane,odpady zielone  oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zagospodarowywane są w Regionalnym Centrum Gospodarowania Odpadami w Domaszkowicach, ul. Piłsudskiego 32, Nysa.

 

 

 

 

 

 

08.03.2013
powrót