Ponowne konsultacje Programu Współpracy na 2013 r. - Urząd Miejski w Stroniu Śląskim
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Biuletyn Informacji
Publicznej
Kanał RSS

*** W każdą niedzielę lipca i sierpnia 2018 r. bezpłatne spacery po Stroniu Śląskim z przewodnikiem *** W każdą sobotę do końca października w godz. 12-14 JARMARK PRODUKTU LOKALNEGO w Nowym Gierałtowie *** 25 sierpnia FESTYN JAGODZISKO w Nowym Gierałtowie  *** 31 sierpnia - 1 września GÓRSKIE SAMOCHODOWE MISTRZOSTWA POLSKI w Siennej *** 1 września VIII RAJD PIESZY na Śnieżnik, Kletno - Śnieżnik *** 8-9 września biegi na orientację MUFLON TRAIL  w Starym Gierałtowie *** 8 września FESTYN GRZYBOMANIA w Stroniu Śląskim wsi *** 13-15 września STACJA LITERATURA - festiwal literacki, Stronie Śląskie - Sienna *** Zapraszamy!

 

Ponowne konsultacje Programu Współpracy na 2013 r.

 11-02-2013 10:08

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do zapoznania się ze zmianami, jakie zalecił Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, do wprowadzenia w Uchwale Nr XXV/186/12 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.

Zgodnie z zaleceniem, Uchwała Nr XXV/186/12 straci moc, a konsultacjom społecznym poddajemy nowy, poprawiony projekt uchwały, którego uchwalenie planowane jest na Sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego w dniu 25 lutego 2013 r.

Uwagi proszę przesyłać pisemnie drogą mailową na adres startegia@stronie.pl lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim do dnia 20 lutego 2013 r.

 

Projekt uchwały: PDFPROJEKTUchwałyProgramWspolpracyna2013.pdf

Kalendarz wydarzeń
Kliknij wybraną datę

sisms.jpeg