Ogłoszenie ponownego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2013 roku - Urząd Miejski w Stroniu Śląskim
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Biuletyn Informacji
Publicznej
Kanał RSS

*** W każdą sobotę do końca października w godz. 12-14 JARMARK PRODUKTU LOKALNEGO w Nowym Gierałtowie *** Zapraszamy!

Ogłoszenie ponownego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2013 roku

 17-01-2013 09:58

Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza ponowny konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2013 roku.

Pobierz treść zarządzenia: PDFZarz592PonownyKonkurs.pdf

Wzór oferty:

Powołanie komisji konkursowej: PDFZarz591PowolanieKomisjiPonownyKonkurs.pdf

Nabór przedstawiciela organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej: PDFnaborprzedstawicielango.pdf

Kalendarz wydarzeń
Kliknij wybraną datę

sisms.jpeg