Fajerwerkowe ostrzeżenie: strzelamy ostrożnie i tylko w Sylwestra i Nowy Rok! - Urząd Miejski w Stroniu Śląskim
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Biuletyn Informacji
Publicznej
Kanał RSS

*** W każdą niedzielę lipca i sierpnia 2018 r. bezpłatne spacery po Stroniu Śląskim z przewodnikiem *** W każdą sobotę do końca października w godz. 12-14 JARMARK PRODUKTU LOKALNEGO w Nowym Gierałtowie *** 10-12 sierpnia VIII STROŃSKI RAJD TURYSTYCZNY w Kamienicy *** 11 sierpnia MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI W POSZUKIWANIU MINERAŁÓW w Kletnie *** 25 sierpnia FESTYN JAGODZISKO w Nowym Gierałtowie  *** 31 sierpnia - 1 września GÓRSKIE SAMOCHODOWE MISTRZOSTWA POLSKI w Siennej *** 1 września VIII RAJD PIESZY na Śnieżnik, Kletno - Śnieżnik *** 8-9 września biegi na orientację MUFLON TRAIL  w Starym Gierałtowie *** 8 września FESTYN GRZYBOMANIA w Stroniu Śląskim wsi *** 13-15 września STACJA LITERATURA - festiwal literacki, Stronie Śląskie - Sienna *** Zapraszamy!

 

Fajerwerkowe ostrzeżenie: strzelamy ostrożnie i tylko w Sylwestra i Nowy Rok!

 18-12-2012 08:16

W celu ochrony życia i zdrowia oraz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego, w dn. 13.12 br. Wojewoda Dolnośląski wydał obwieszczenie w sprawie ograniczeń w używaniu materiałów pirotechnicznych.

Wprowadza się zakaz używania materiałów pirotechnicznych, wyłączonych spod koncesjonowania - z wyjątkiem wyrobów pirotechnicznych przeznaczonych do użytku teatralnego, w miejscach lub obiektach publicznych na terenie województwa dolnośląskiego. Zakaz obowiązuje do dnia 10.02.13 r., z wyjątkiem dni: 31.12.12 i 01.01.13.

Używanie wyrobów pirotechnicznych w dniach 31.12.12 i 01.01.13 może nastąpić jedynie z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa dla życia, zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska naturalnego, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia - jedynie pod bezpośrednim nadzorem osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę.

Osoby naruszające postanowienia zawarte w obwieszczeniu, podlegają karze grzywny.

Tekst obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego, pobierz: PDFObwieszczenieWojewodyDolnoslaskiego.pdf,

 

 

Kalendarz wydarzeń
Kliknij wybraną datę

sisms.jpeg