Ustronie Morskie - Stronie Śląskie: od morza do gór! - Urząd Miejski w Stroniu Śląskim
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Biuletyn Informacji
Publicznej
Kanał RSS

*** W każdą niedzielę lipca i sierpnia 2018 r. bezpłatne spacery po Stroniu Śląskim z przewodnikiem *** W każdą sobotę do końca października w godz. 12-14 JARMARK PRODUKTU LOKALNEGO w Nowym Gierałtowie *** 10-12 sierpnia VIII STROŃSKI RAJD TURYSTYCZNY w Kamienicy *** 11 sierpnia MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI W POSZUKIWANIU MINERAŁÓW w Kletnie *** 25 sierpnia FESTYN JAGODZISKO w Nowym Gierałtowie  *** 31 sierpnia - 1 września GÓRSKIE SAMOCHODOWE MISTRZOSTWA POLSKI w Siennej *** 1 września VIII RAJD PIESZY na Śnieżnik, Kletno - Śnieżnik *** 8-9 września biegi na orientację MUFLON TRAIL  w Starym Gierałtowie *** 8 września FESTYN GRZYBOMANIA w Stroniu Śląskim wsi *** 13-15 września STACJA LITERATURA - festiwal literacki, Stronie Śląskie - Sienna *** Zapraszamy!

 

Ustronie Morskie - Stronie Śląskie: od morza do gór!

 27-09-2017 15:16

27 września 2017 r. Burmistrz Stronia Śląskiego podpisał porozumienie zawarte pomiędzy Gminą Stronie Śląskie a Gminą Ustronie Morskie reprezentowaną przez Wójta Gminy - Jerzego Kołakowskiego o partnerskiej współpracy, która będzie obejmowała m.in.:
- promocję gospodarczą, biznesową, turystyczną,
- organizację szkoleń i warsztatów w zakresie realizacji nowoczesnych programów dot. Spraw społecznych, rozwoju instytucjonalnego, środowiska, zdrowia publicznego,
- wymianę doświadczeń i informacji między instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi,
- współpracę z instytucjami kultury, artystami oraz jednostkami oświatowymi,
- tworzenie poprzez Ustronie Morskie i Stronie Śląskie wspólnych projektów artystycznych i sportowych.
Ustronie Morskie i Stronie Śląskie podejmą wysiłki organizacyjne, by wspólne partnerstwo  oraz współpraca pomiędzy nimi obejmowała różnorodne działania przynoszące wymierne korzyści oraz efekty obu samorządom.

 

 

Kalendarz wydarzeń
Kliknij wybraną datę

sisms.jpeg